Eesti keele kursus (0 – A1)

Eesti keele kursus (0 – A1) 

on mõeldud:

* õppijatele, kes alustavad nullist ning soovivad saavutada  A2 keeleoskuse taset

* Eestisse elama asuvatele välismaalsetele, kes soovivad toime tulla Eesti elukeskkonnas

Kursuse jooksul õpetame kõike eesti keele aspekte – hääldust, suhtluskeelt, kuulamist, lugemist, kirjutamist ja grammatika põhialuseid.

Alustame tähestikust, võtame läbi elementaartaseme sõnad ja väljendid. Sõnavara suurendamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: rühmatöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Loeme lühitekste, teeme dialooge, vestleme. Õpime ka grammatikat: nimi-, omadus- ja tegusõnad, käänded. Õppetöö toimub soojas ja meeldivas keskkonnas.

Kursuse lõpuks õppija:

  • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada (saab hakkama poes, hotellis, söögikohas, rongi- ja lennujaamas);
  • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;
  • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama;
  • on võimeline maha pidama esimesed telefonikõned, saatma eestikeelse postkaardi ja e-kirja.

 Antud keeletaseme kursuse õppekavaga saab lähemalt tutvuda SIIN.