ÕPETAJAD

NeestiN Keeltekoolis viivad kursuseid läbi kvalifitseeritud ja suure töökogemusega õpetajad

Õpetaja Natalja Vlassova
 
 • Narva Kõrgkool (klassiõpetaja vene õppekeelega koolis)
 • Talllinna Pedagoogikaülikool (filoloogiateaduskond, eesti keel võõrkeelena)
 • eesti keele oskus – eesti keele kõrgtase
 • eesti keel võõrkeelena vene koolis
 • töökogemus 25 aastat
 • täisinfo

Õpetaja Tatjana Kulakovskaja
 
 • Tallinna Ülikool (eriala – klassiõpetaja, lisaeriala – parandusõpe ja eesti keel vene õppekeelega koolis)
 • eesti keele oskus – eesti keele kõrgtase
 • eesti keel võõrkeelena vene koolis
 • alushariduse eesti keele õpetaja
 • töökogemus 25 aastat
 • täisinfo