Õpetajad

NeestiN Keeltekoolis viib kursuseid läbi kvalifitseeritud ja suure töökogemusega õpetaja

Õpetaja Natalja Vlassova
 
  • Narva Kõrgkool (klassiõpetaja vene õppekeelega koolis)
  • Talllinna Pedagoogikaülikool (filoloogiateaduskond, eesti keel võõrkeelena)
  • eesti keele oskus – eesti keele kõrgtase
  • eesti keel võõrkeelena vene koolis
  • töökogemus 21 aastat
  • täisinfo