Tegevusloa andmed

Õppeasutuse üldandmed

 

Omanik: OÜ NeestiN

Õppeasutuse EHISe ID: 20752

Õppeasutuse registrikood: 14149540

Õppeasutuse nimetus: NeestiN Keeltekool

Õppeasutuse liik: Täienduskoolitusasutus

Majandustegevusteate number: 162537 (kuni 14.03.2017)

Majandustegevusteate number: 172697 (alates 14.03.2017)

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid (kuni 14.03.2017)

Õppekavarühm: Keeleõpe (alates 14.03.2017)

 

Tegevusloa andmed                            

KANTSLERI KÄSKKIRI   3.01.2017 nr 1.1-3/17/2

Tegevusloa number: 2
EHISe ID: 207169
Nimetus: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
Ministri käskkirja number: 2
Ministri käskkirja kuupäev: 03.01.2017
Eesti keele tase: A2

Tegevusloa number: 2
EHISe ID: 207170
Nimetus: Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
Ministri käskkirja number: 2
Ministri käskkirja kuupäev: 03.01.2017:
Eesti keele tase: B1

Tegevusloa number: 2
EHISe ID: 207171
Nimetus: Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
Tegevusloa liik: Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba
Ministri käskkirja number: 2
Ministri käskkirja kuupäev: 03.01.2017
Eesti keele tase: B2