Kõnekeel

Kõnekeel 

on mõeldud:

* õppijatele, kes on õppinud eesti keelt, kuid kardavad suhelda ja õpitut praktikasse panna

Kõnekeele kursus hõlmab igapäevaelus kasutatavaid teemasid. Tähelepanuta ei jää ka grammatikateadmised. 

Kõnekeele kursus aitab teil:

  • arendada väljendusoskust
  • harjutada aktiivselt eesti keeles suhtlemist
  • laiendada üldist sõnavara
  • suhelda lihtsalt ja arusaadavalt eesti keeles erinevatel igapäevastel teemadel
  • saada juurde julgust ja enesekindlust eesti keeles suhtlemiseks