Keeleklubi

Keeleklubi

on mõeldud:

* õppijatele, kes tahavad eesti keeles rääkida, sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos teiste huvitavate inimestega meeldivas õhkkonnas hästi aega veeta ja suhelda

* õppijatele, kellel puudub julgus või keskkond, et oma keeleoskust kasutada

Keeleklubis saab praktiseerida eesti keelt mitteformaalses keskkonnas: õppijad süvenevad keelde mängu kaudu, harjudes keelestruktuuri- ja loogikaga. Igas tunnis korraldatakse mitmesuguseid mänge, lahendatakse huvitavaid ülesandeid jne. Keelemängud lõhuvad keelebarjääre ja aitavad sõnavara aktiveerida.  

Nauditav ja mänguline keeleõpe, kus kaob hirm eesti keeles rääkimise ees.