Grammatikakursus

Grammatikakursus

on mõeldud:

õppijatele, kes soovivad õppida keelegrammatikat

* õppijatele, kes soovivad süvendada ja süstematiseerida olemasolevaid teadmisi

Grammatikakursusel rakendatakse kaasaegset kommunikatiivset õppemeetodit.

Igas tunnis käsitletakse praktilise eesti keele grammatika põhikonstruktsioone ja raskusi nende kasutamisel nii kõnes kui ka kirjas. Teadmisi omandatakse kirjalike harjutuste täitmise, omavahelise vestluse ning kuulamise abil.