Erialane keeleõpe

Erialane keeleõpe

on mõeldud:

õppijatele, kes soovivad arendada oma erialase eesti keele oskust, et töösituatsioonides ladusalt hakkama saada

* õppijatele, kes vajavad eesti keeles erialakeele taseme tõstmist , et olla konkurentsivõimelisemad tööturul ning pakkuda paremat teenindust Eestis

* õppijatele, kes oma töös puutuvad kokku eesti klientidega: klienditeenindajad, müüjad, tervishoiutöötajad, juuksurid, kosmeetikud, kokad, pagarid-kondiitrid, kelnerid/ettekandjad

Kursuse lõpuks õppija:

  • saab aru sageli esinevatest fraasidest eesti keeles, mis on seotud klienditeeninduse valdkonnaga
  • kirjeldab eesti keeles oma töökohustusi, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses teda huvitava tööga
  • saab aru lihtsamatest tekstidest ning oskab neist leida erialast infot
  • oskab suhelda ja toime tulla klientidega erinevates teenindussituatsioonides